สิ้นสุดการรอคอย....เปิดรับสมัครแล้ววันนี้‼

เผยแพร่เมือ 2022-09-21

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

🗓ในวันนี้ - 25 ตุลาคม 2565

ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้

1.  ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9  ทุน

2.  ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 27 ทุน

3.  ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน

4.  ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 2 ทุน

5.  ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ทุน

📍 ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th