ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

เผยแพร่เมือ 2022-09-09

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - วันที่ 17 ตุลาคม 2565 รายละเอียดตามประกาศแนบนี้ https://www.tbs.tu.ac.th/aboutus/job-opportunities/