การตรวจเยี่ยมประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

เผยแพร่เมือ 2022-07-22

im a placeholder

(คำบรรยาย)

Next