การศึกษาดูงาน ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมือ 2022-07-05

im a placeholder

(คำบรรยาย)

Next

(คำบรรยาย)

Next