การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและ การประชุมระหว่าง สนร.จีน และ ฝ่ายดูแลนักเรียนต่างชาติ UCAS

เผยแพร่เมือ 2022-06-09

im a placeholder

(คำบรรยาย)

Next