ข่าวดี!! "ทุน U โดดเด่น เราพร้อมให้คุณ [เล่น] ไปกับโจทย์ภาครัฐ"

เผยแพร่เมือ 2022-04-01

ข่าวดี!! "ทุน U โดดเด่น เราพร้อมให้คุณ [เล่น] ไปกับโจทย์ภาครัฐ"

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนบุคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(รอบที่ 2) จำนวน 7 ทุน 

สำหรับ

📍 ผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา

📍 ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ 

 ศึกษารายละเอียดได้ที่: https://www.ocsc.go.th/node/7389 


**ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ(คำบรรยาย)

Next