ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเทศกาลไทย THAI FESTIVAL IN BEIJING 2022

เผยแพร่เมือ 2022-03-09

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ทุกคนเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2565
(โดยงานเทศกาลไทยในปีนี้เปิดให้เข้า ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดให้จองบัตรเข้างานแล้ววันนี้!
สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ในโปสเตอร์)

Next