ติดต่อเรา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (สนร.จีน)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง รหัสไปรษณีย์ 100600
โทรศัพท์ : 010 8531 8786 , 784 แฟกซ์ : 010-85318785
อ ีเมล์ : ocsc_beijing@hotmail.com

泰王国驻华大使馆教育处
北京市朝阳区光华路21号 邮编:100600 电话:010 85318786 ,784
传真:010 8531 8785 邮箱:ocsc_beijing@hotmail.com

The Office of Educational Affairs, Royal Thai Embassy, Beijing
21 Guang Hua Rd. Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C.
Tel: 010-85318786 Fax: 010 8531 8785
E-Mail: ocsc_beijing@hotmail.com